ETYKA POZIOMU


W celu zapewnienia efektywności z jednoczesnym wymogiem uczciwości, spółka przyjęła trzy wartości:

 

SZACUNEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ

Przyjęcie wzoru wartości zobowiązuje POZIOM do przestrzegania i doskonalenia się w stosowaniu 10 następujących zasad:

 

ZASADA 1 Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
ZASADA 2 Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka
ZASADA 3 Poszanowanie wolności zrzeszania się
ZASADA 4 Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
ZASADA 5 Zniesienie pracy dzieci
ZASADA 6 Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
ZASADA 7 Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
ZASADA 8 Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej
ZASADA 9 Stosowanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku
ZASADA 10 Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu