Poziom Sp. z o.o. to doświadczenie oraz profesjonalne działania na rynku ochrony osób i mienia, jak również na rynku usług w zakresie sprzątania i systemowego utrzymania czystości obiektów oraz terenów. Jesteśmy Firmą która świadczy usługi od lat 90 i jako jeden z liderów na rynku z powodzeniem działamy od ponad 20 lat, wciąż poszerzając zakres działalności i obszar działania. Klientom naszym oferujemy szeroką gamę usług w zakresie ochrony osób i mienia wraz z projektowaniem i instalacją systemów ochrony technicznej (koncesja nr L-0264/08) wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczymy również usługi porządkowo – czystościowe, które w sposób kompleksowy zabezpieczają potrzeby klientów i spełniają ich oczekiwania w zakresie czystości, higieny i estetyki wnętrz biurowych, gospodarczych oraz pomieszczeń sanitarnych. Nasze usługi wykonujemy w instytucjach publicznych, budynkach biurowych, zakładach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach, magazynach, bankach, hotelach, na placach budów oraz w obiektach o znaczeniu strategicznym dla kraju (linie energetyczne, zapory wodne, ujęcia wodne, wodociągi, porty morskie itp).

Zapraszamy do współpracy.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z naszych usług udzielamy obniżenia wpłat na PFRON ( na dzień dzisiejszy ulga ta wynosi ok. 50% ), zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), po zmianach z dnia 01 stycznia 2004 roku, z późn. zmianami. (Dz. U. Nr 7, poz. 79 oraz Dz. U. Nr 228, poz. 2262).

10 zasad Poziomu

Poziom Sp. z o.o. wzięła za wzór inicjatywę ONZ GLOBAL COMPACT w 2001 r. uczestnictwo w nim zadeklarowało bardzo wiele przedsiębiorstw z całego świata, które zobowiązały się przestrzegać dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i (od 2004 roku) przeciwdziałania korupcji. Przyjęcie wzoru inicjatywy ONZ  zobowiązuje POZIOM do przestrzegania i doskonalenia się w stosowaniu zasad .

Zasada 1.

Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

Zasada 2.

Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Zasada 3.

Poszanowanie wolności zrzeszania się

Zasada 4.

Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

Zasada 5.

Zniesienie pracy dzieci

Zasada 6.

Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Zasada 7.

Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

Zasada 8.

Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej

Zasada 9.

Stosowanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

Zasada 10.

Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu