Poziom Sp. z o.o. to doświadczenie oraz profesjonalne działania na rynku ochrony osób i mienia, jak również na rynku usług w zakresie sprzątania i systemowego utrzymania czystości obiektów oraz terenów. Jesteśmy Firmą która świadczy usługi od lat 90 i jako jeden z liderów na rynku z powodzeniem działamy od ponad 20 lat, wciąż poszerzając zakres działalności i obszar działania. Klientom naszym oferujemy szeroką gamę usług w zakresie ochrony osób i mienia wraz z projektowaniem i instalacją systemów ochrony technicznej (koncesja nr L-0264/08) wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczymy również usługi porządkowo – czystościowe, które w sposób kompleksowy zabezpieczają potrzeby klientów i spełniają ich oczekiwania w zakresie czystości, higieny i estetyki wnętrz biurowych, gospodarczych oraz pomieszczeń sanitarnych. Nasze usługi wykonujemy w instytucjach publicznych, budynkach biurowych, zakładach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach, magazynach, bankach, hotelach, na placach budów oraz w obiektach o znaczeniu strategicznym dla kraju (linie energetyczne, zapory wodne, ujęcia wodne, wodociągi, porty morskie itp).

Zapraszamy do współpracy.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z naszych usług udzielamy obniżenia wpłat na PFRON ( na dzień dzisiejszy ulga ta wynosi ok. 50% ), zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), po zmianach z dnia 01 stycznia 2004 roku, z późn. zmianami. (Dz. U. Nr 7, poz. 79 oraz Dz. U. Nr 228, poz. 2262).